COVID-19 – potovalne omejitve

by
NOVO s 15.4.2021
EU semafor držav – 15.4.2021

vir: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement
Upoštevata se dve novi cepivi

Za prehod meje brez napotitve v karanteno na domu se poleg cepiv proizvajalca COMIRNATY Biontech/Pfizer, COVID-19 Vaccine Moderna in COVID-19 Vaccine AstraZeneca dodajo tudi cepiva proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology Sputnik V in cepiva Johnson&Johnson COVID-19 Vaccine Janssen. Pri novih dveh cepivih velja, da se upošteva dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology Sputnik V ali cepiva Johnson&Johnson COVID-19 Vaccine Janssen preteklo najmanj 21 dni.

Spremembe pri izjemah za vstop v državo brez napotitve v karanteno in brez negativnega testa

Pri vstopu v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in brez negativnega rezultata testa so naslednje spremembe:

 • tranzit čez ozemlje Republike Slovenije se iz dosedanjih 6 ur podaljša na 12 ur,
 • ni več starostne omejitve za dnevne šolarje (do sedaj je ta izjema veljala za dnevne šolarje do 15. leta starosti),
 • dodane so osebe, ki prevažajo dnevne šolarje in se čez mejo vrnejo takoj po opravljenem prevozu (do sedaj so potrebovali sedemdnevni negativni test),
 • med nujne razloge so dodani poslovni razlogi.

Poleg tega izjema za dvolastnike ali najemnike zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje (12. točka 1. odstavka 11. člena odloka) velja tudi za njihove ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

Spremembe pri izjemah za vstop v državo brez napotitve v karanteno in z sedemdnevnim negativnim PCR ali HAG testom

Pri vstopu v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in s sedemdnevnim negativnim rezultatom PCR ali HAG testa so naslednje spremembe:

 • Brišejo se dnevni šolarji, starejši od 15 let, in osebe, ki jih prevažajo, saj se za obe kategoriji s spremembami odloka več ne zahteva negativnega testa.
 • Briše se izjema glede varstva in pomoči osebam, starševske skrbi in stikov z otroki ter vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, saj se za te kategorije osebe zahteva tridnevni negativni test.
 • Dodana je izjema za osebe, ki mejo prehajajo iz družinskih razlogov zaradi izvajanja starševske skrbi in stikov z otrokom ali zaradi vzdrževanja stikov z zakoncem, zunajzakonskim partnerjem, partnerjem iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze, in se čez mejo vračajo v 72 urah po prehodu meje.

Ta izjema velja tudi za ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

Nova izjema za vstop v državo brez napotitve v karanteno in s tridnevnim negativnim PCR ali HAG testom

Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, in se čez mejo vrača v 48 urah po prehodu meje, če predloži negativni rezultat PCR ali HAG test na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 72 ur od dneva odvzema brisa.

V delu izjeme, ki se nanaša na opravljanje vzdrževalnih del na zasebnem objektu ali zemljišču, izjema velja tudi za ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

Rdeči seznam držav

Na seznamu držav članic Evropske unije ali schengenskega območja so spremembe pri Danski, Finski, Franciji, Italiji, Norveški in Španiji, s seznama pa je črtana Portugalska. S seznama tretjih držav je črtano Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.

Seznam držav in regij na rdečem seznamu je na voljo tukaj:

https://www.gov.si/novice/2021-04-14-69-redna-seja-vlade-republike-slovenije/

Države/regije EU, ki NISO na rdečem seznamu:

 • Celotna Portugalska (tudi z Azori in Madeiro)
 • Španija: Balearski otoki (Majorka, Ibiza, Menorka), Galicija, Murcia, Valencija,
 • Islandija in večina Irske
 • še nekatere EU regije (ki pa večinoma ne sprejemajo  turistov – deli Finske, Danske in Norveške)

Države izven EU, ki NISO na rdečem seznamu (pozor, v večini od njih turistov ne sprejemajo!):

Aruba, Anguilla, Avstralija, Bonaire, Saint Eustatius and Saba, Bahami, Bermuda, Brunei, Kitajska, Curacao, Kajmanski otoki, Džibuti, Dominica, Zahodna Sahara, Fiji, Falkland_Islands_(Malvinas), Grenada, Grenlandija, Guam, Japonska, Kambodža, Saint_Kitts_and_Nevis, Laos, Šri Lanka, Myanmar, Northern_Mariana_Islands, Montserrat, Mauritius, Malezija, Nova Kaledonija, Nova Zelandija, Portoriko, Palestina, Ruanda, Sudan, Singapur, Sint_Maarten, Otoki Turks in Caicos, Tajska, Tajvan, Uganda, Saint_Vincent_and_the_Grenadines, British_Virgin_Islands, Deviški otoki Združenih držav, Vietnam, Velika Britanija

Odlok začne veljati 16/19. aprila in velja do vključno 25. aprila 2021.

—————————————————————

Poglavitne točke iz preteklih odlokov, ki so še vedno veljavne:

 • Turistični (nenujni) izstop iz Slovenije v države na rdečem seznamu je od 9.4.2021 naprej spet dovoljen
 • Za izogib karanteni ob prihodu iz rdečih držav je priznan le še PCR test iz EU, VB in ZDA
 • Ponovno izjema za otrokeotroku, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenij, ni potrebno v karanteno
Splošne izjeme za prehod meje brez karantene

Za tri splošne izjeme za prehod meje ni sprememb. Še vedno velja, da se osebo, ki prihaja iz držav oziroma administrativnih enot držav na rdečem seznamu, napoti v karanteno na domu, razen če ob vstopu v Republiko Slovenijo predloži:

 1. negativni rezultat testa PCR na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici EU ali državi članici schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike
 2. potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
 3. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.

Potrdilo o testiranju in potrdilo zdravnika iz 2. točke se upošteva, če je bilo izdano v državah članicah EU oziroma državah članicah schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

Posebne izjeme za prehod meje brez karantene ali testa

Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi naslednjim kategorijam oseb, ki prihajajo iz države ali regije na rdečem seznamu

1. osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;

2. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet v tranzitu, če zapusti Republiko Slovenijo v osmih urah po vstopu v Republiko Slovenijo, in osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu in se v Republiko Slovenijo vrača v osmih urah po izstopu iz Republike Slovenije;

3. osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in zapusti Republiko Slovenijo najpozneje v šestih urah po vstopu;
4. osebi z diplomatskim potnim listom;
5. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče, in predstavniku slovenskega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in se iz druge države vrača takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;
6. osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;
7. otroku, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo;
8. pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč, in se čez mejo vrača v 24 urah po prehodu meje;
9. pripadniku Slovenske vojske, ki se vrača iz mednarodne operacije ali misije;
10. pripadniku policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem državnih organov in akreditiranim novinarjem na službeni poti v tujini;
11. osebi, ki še ni dopolnila 15 let in ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili;
12. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v desetih urah po prehodu meje;
13. osebi, ki mejo prehaja iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premoženje ali nastanek materialne škode in se vrača čez mejo v 12 urah po prehodu meje.
Oseba, ki uveljavlja izjemo iz 10. točke prejšnjega odstavka, mora opraviti testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 s PCR testom ob prihodu v Republiko Slovenijo, pogoje za osamitev pa ji do prejema izvida testiranja zagotovi delodajalec.
Posebne izjeme s 7-dnevnim negativnim testom PCR ali HAG

Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi naslednjim kategorijam oseb, ki prihajajo iz države ali regije na rdečem seznamu, če predložijo negativni rezultat PCR ali hitrega antigenskega testa (HAG test) na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od sedem dni od dneva odvzema brisa:

1. čezmejnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot delovni migrant, in se vrača v 5 dneh po prehodu meje;

2. osebi, ki je napotena na ali z čezmejnega opravljanja storitev v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje in se vrača najkasneje v 5 dneh po prehodu meje;
3. osebi, ki je že dopolnila 15 let in ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili;
4. osebi, ki prevaža osebo iz 11. točke prvega odstavka tega člena oziroma osebo iz prejšnje točke in se čez mejo vrne takoj po opravljenem prevozu;
5. osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v Republiki Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj;
6. državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, in se čez mejo vrača v 12 urah po prehodu meje.

PCR ali HAG test iz prejšnjega odstavka je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike

Napotitev v karanteno na domu

Karantene ni več mogoče predčasno prekiniti.

————————-———————————

Seznami držav po seznamih (velja od 16-25.4.2021)

Na EU zelenem seznamu ostaja Islandija, deli Španije, Irske, Norveške in Finske, na rdeči seznam pa je ponovno šla celotna Grčija ter avstrijska pokrajina Predarlska (Vorarlberg).

Ostale “toplejše” EU regije, ki niso na rdečem seznamu:

Portugalska: Celotna država vključno z Azori in od 16.4. tudi Madeiro!

Španija: Balearski otoki (Majorka, Ibiza, Menorka), Galicija, Navarra, Extremadura,

Italija: Sardinija in dolina Aosta Sicilija

Grčija: celotna država razen pokrajin Atika, Zahodna Grčija, Osrednja Grčija, Osrednja Makedonija in Peleponez

Francija: čezmorskega ozemlja GuadeloupeMartinique in Francoska Gvajana  La Reunion

Na seznam rdečih tretjih držav so bile v zadnjih tednih dodane KubaMalezijaNamibija, Sejšeli, Barbados, Južna Koreja in Urugvaj, umaknjeni pa so bili Bahami in Velika Britanija

Stanje v sosednjih pokrajinah:
Stanje v večini sosednjih regij se je v zadniem tednu sicer ponovno poslabšalo, pozitivno pa izstopajo naslednje regije: 
Hrvaška: Istra 
Italija. Sardinija
TABELA okužb – Evropa: Št. okuženih in naša napoved za naslednje 4 in 10 dni – kriteriji za omejitve (na 100.000 prebivalcev, aktivne okužbe v zadnjih 14 dneh): do 25 aktivnih okužb – zeleni seznam, 25-50 aktivnih okužb – rumeni seznam; 50-150 aktivnih okužb – svetlo rdeči seznam, nad 150 aktivnih okužb – rdeči seznam. Omejitve so okvirne, upoštevajo se tudi “mehki podatki”, možna je tudi ločena obravnava posebno ogroženih (ali varnih) regij znotraj posamezne države. Vir: https://www.ecdc.europa.eu/ in lastni izračuni.
Neformalna meja za vstop na zeleni seznam je 14-dnevna incidenca v višini 100, odvisno od števila opravljenih testov in deleža pozitivnih na testih.

Pravila: ob prihodu iz rdečih držav je ob povratku potrebna (10-dnevna?) karantena ali negativni Covid-19 test. Več tukaj:  https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/ 
Rdeči seznam držav (karantena, razen z negativnim testom ali izjemami, na podlagi priporočil EU in Inštituta Roberta Kocha, od 12.4.2021)

Na dečem seznamu je večina držav članic EU in schengenskega območja, pri čemer so za države, ki imajo neenakomerne porazdelitve okužb, na seznamu samo administrativne enote s slabo epidemiološko sliko, in 119 tretjih držav. Ob prihodu iz teh držav je potrebno pokazati negativni Covid-19 test iz področja EU/Šengena (ali pa ga po petih dneh opraviti v Sloveniji) ali pa iti v 10-dnevno karanteno.

Države članice EU oziroma schengenskega območja (spremembe so POUDARJENE):

Andora

Avstrija  – CELA

Belgija

Bolgarija

Ciper

Češka

Danska (samo posamezne administrativne enote): administrativna enota Hovedstaden

Estonija

Republika Finska (samo posamezne administrativne enote):
– administrativna enota Uusimaa (Helsinki – Uusimaa)
– administrativna enota Etelä-Suomen lääni (Južna Finska)

– administrativna enota Zahodna Finska

Francoska republika:
– vse administrativne enote celinske Francije in vsa čezmorska ozemlja, razen čezmorskega ozemlja Guyane

Grčija CELA 

Hrvaška

Irska (samo posamezne administrativne enote):

 • administrativna enota Eastern and Midland (Vzhodna in Osrednja regija) 

Italija (samo posamezne administrativne enote): vse administrativne enote, razen administrativne enote Sardinija CELA

Latvija

Lihtenštajn

Litva

Luksemburg

Madžarska

Malta

Monako

Nemčija

Nizozemska

Norveška (samo posamezne administrativne enote): administrativna enota Oslo, Vestfold og Telemark, Rogaland in Viken

Poljska

Portugalska (samo posamezne administrativne enote): avtonomna regija Madeira

Romunija

San Marino

Slovaška

Španija (samo posamezne administrativne enote): vse administrativne enote, razen administrativnih enot Kantabria, Murcia, Galicija, La Rioja, NavarraExtremadura, Valencia, Balearski otoki in Kanarski otoki

Švedska

Švica

Vatikan

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske – ni več v EU, je pa na “ne-rdečem” seznamu!

Rdeči seznam – tretje države:

Afganistan, Albanija, Alžirija, Andora, Angola, Antigua in Barbuda, Argentina, Armenija, Azerbajdžan, Bahami, Bahrajn, Bangladeš, Barbados, Belize, Belorusija, Benin, Bocvana, Bolivija, Bosna in Hercegovina, Brazilija, Burkina Faso, Burundi, Butan, Čad, Čile, Črna gora, Demokratična republike Kongo, Dominikanska republika, Egipt, Ekvador, Ekvatorialna Gvineja, Eritreja, Esvatini, Etiopija, Filipini, Francoska PolinezijaGabon, Gambija, Gana, Gruzija, Gvajana, Gvatemala, Gvineja, Gvineja Bissau, Haiti, Honduras, Indija, Indonezija, Irak, Iran, Izrael, Jamajka, Jemen, Jordanija, Južna Afrika, Južna Koreja, Južni Sudan, Kanada, Kamerun, Katar, Kazahstan, Kenija, Kirgizija, Kolumbija, Komori, Kosovo, Kostarika, Kuvajt, Koreja, Kuba, Lesoto, Libanon, Liberija, Libija, Madagaskar, Malavi, Maldivi, Malezija, Mali, Maroko, Mavretanija, Mehika, Moldavija, Mongolija, Mozambik, Namibija, Nepal, Niger, Nigerija, Nikaragva, Oman, Pakistan, Panama, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Peru, Republika Kongo, Rusija, Salvador, Sao Tome in Principe, Saudova Arabija, Senegal, Sejšeli, Severna Koreja, Severna Makedonija, Sierra Leone, Sirija, Srbija, Slonokoščena obala, Somalija, Srednjeafriška republika, Sveta Lucija, Sveti Vincencij in Grenadine, Surinam, Tadžikistan, Tanzanija, Togo, Trinidad in Tobago, Tunizija, Turčija, Turkmenistan, Ukrajina, Urugvaj, Uzbekistan, Velika Britanija, Venezuela, Vzhodni Timor, Zambija, Združene države Amerike, Združeni arabski emirati, Zelenortski otoki, Zimbabve, čezmorske province Kraljevine Nizozemske (Aruba, Bonaire, Curacao, …)

OD 25.12.2020 ni več zelenega in oranžnega seznama, ampak je možen povratek brez omejitev iz vseh držav, ki niso na rdečem seznamu.  Okvirni seznam držav, ki niso na rdečem seznamu in od koder je povratek mogoč brez karantene ali negativnega PCR testa.

Aruba, Anguilla, Antigua in Barbuda, Avstralija, Bonaire, Saint Eustatius and Saba, Bahami, Bermuda, Barbados, Brunei, Bocvana, Kanada, Kitajska, Kuba, Curacao, Kajmanski otoki, Nemčija, Džibuti, Dominica, Zahodna Sahara, Fiji, Finska, Falkland_Islands_(Malvinas), Grenada, Grenlandija, Guadeloupe, Guam, Japonska, Kambodža, Saint_Kitts_and_Nevis, Južna Koreja, Laos, Saint_Lucia, Šri Lanka, Latvija, Myanmar, Northern_Mariana_Islands, Montserrat, Mauritius, Malezija, Namibija, Nova Kaledonija, Nova Zelandija, Portoriko, Palestina, Francoska Polinezija, Ruanda, Sudan, Singapur, Sint_Maarten, Sejšeli, Otoki Turks in Caicos, Tajska, Tajvan, Uganda, Urugvaj, Saint_Vincent_and_the_Grenadines, British_Virgin_Islands, Deviški otoki Združenih držav, Vietnam, Velika Britanija

 
——————–

Pages: 1 2