Omejitve glede vstopa v države

by
Vsi podatki so informativni in se lahko kadar koli spremenijo, prosim natančno preberite informacije na povezavi pod imenom države!

Informativen zemljevid – https://www.kayak.com/travel-restrictions

Pravila znotraj EU – https://reopen.europa.eu/sl/

Število okuženih – https://www.posvetu.si/blog/covid/

NOVO!! Po novem z negativnim Covid-19 testom brez karantene ob povratku!!

Od 28. septembra bo negativni test ob vstopu v Slovenijo že zadoščal, da karantena ne bo odrejena

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izdala Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z novim odlokom se spreminjajo pravila odrejanja karantene na podlagi priporočila Evropske komisije. Uvaja se oranžni seznam držav (države s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami), ki nadomešča dosedanji rumeni seznam. Države, ki niso uvrščene na zeleni (varne države) ali rdeči seznam (držav s slabimi epidemiološkimi razmerami), so torej uvrščene na oranžni seznam.

Vstop iz držav na zelenem seznamu

Še vedno velja, da za vstop v Slovenijo iz države na zelenem seznamu ni karantene. Po novem pa se šteje, tudi da oseba prihaja iz države na zelenem seznamu, če je v tej državi prebivala neprekinjeno najmanj 14 dni pred vstopom v Slovenijo in to lahko izkaže z dokazilom.

Vstop iz držav na oranžnem in rdečem seznamu brez karantene po novem možen tudi le z negativnim testom

Osebi, ki vstopa v Slovenijo in ima prebivališče v državah, ki so na rdečem ali oranžnem seznamu, ali prihaja iz teh držav, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 odredi karantena za obdobje deset dni. Karantena pa ne bo odrejena, če oseba ob prehodu meje predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali v Sloveniji, in sicer pri organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter so navedeni v seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Seznam ustreznih organizacij za opravljanje testov vidite TUKAJ

Vstop iz oranžnih držav članic EU ali schengenskega območja

Dodatno velja še ena izjema brez karantene in negativnega testa, in sicer za:

16. osebo, ki v Slovenijo prihaja iz države članice EU oziroma države članice schengenskega območja, ki je uvrščena na oranžni seznam.

Vstop iz sosednjih oranžnih ali rdečih držav

Dodatno so določene še tri izjeme, ko karantena ne bo odrejena in oseba tudi ne potrebuje negativnega testa. Vstop iz sosednjih držav, ne glede na to, ali je sosednja država na oranžnem ali rdečem seznamu, se tako dovoli:

13. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del (velja tudi za ožje družinske člane osebe);

14. državljanu Slovenije ali tujcu s prebivališčem v Sloveniji, ki je lastnik nepremičnine ali bivalnega plovila v sosednji državi ali ima na podlagi pogodbe o zakupu oziroma najemu ali drugi pogodbi pravico do uporabe nepremičnine, bivalnega plovila ali parcele v avtokampu v sosednji državi, iz katere vstopa v Slovenijo, in to izkaže z ustreznimi listinami, če se vrača v Slovenijo v 48 urah po izstopu (velja tudi za ožje družinske člane osebe);

15. osebi, ki državljanu Republike Slovenije ali tujcu s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je lastnik ali najemnik kmetijske površine v sosednji državi, nudi pomoč pri sezonskem pobiranju kmetijskih pridelkov in to izkaže z ustreznim dokazilom, če se vrača čez mejo v 24 urah po izstopu iz Slovenije.

Med karanteno je dovoljeno opraviti testiranje

Oseba, ki ji je bila z odločbo odrejena karantena, lahko v času trajanja karantene opravi testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19). Če je izvid testa negativen, pristojni organ odločbo odpravi.

Izjeme brez karantene in negativnega testa za vstop iz vseh držav na rdečem in oranžnem seznamu

Določenih je 12 izjem, ko karantena ne bo odrejena in oseba tudi ne potrebuje negativnega testa. Vstop iz katerekoli rdeče in oranžne države se tako dovoli:

 1. čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant;
 2. osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza;
 3. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Slovenijo ali iz nje v gospodarskem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu in zapusti Slovenijo v 12 urah po prehodu meje;
 4. osebi, ki potuje v tranzitu čez Slovenijo in jo zapusti Slovenijo najkasneje v 12 urah po vstopu;
 5. osebi z diplomatskim potnim listom;
 6. članu tuje uradne delegacije, ki prihaja v Slovenijo na podlagi potrdila ali uradnega vabila pristojnega državnega organa ali članu uradne delegacije Slovenije, ki se vrača iz tujine;
 7. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;
 8. pripadniku Slovenske vojske, policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbence državnih organov na službeni poti v tujini (mora opraviti testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) ob prihodu v Slovenijo);
 9. osebi, ki prehaja mejo (dnevno ali občasno) zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Sloveniji ali tujini in to izkazuje z ustreznimi dokazili, ter njene starše oziroma druge osebe, ki jih prevaža in se vračajo čez mejo v 24 urah po prehodu meje;
 10. osebi, ki prehaja mejo zaradi nujnih neodložljivih osebnih opravkov ali nujnih poslovnih razlogov in to izkaže z ustreznim dokazilom, ter se vrača čez mejo v najkrajšem času, ki je potreben za izvedbo opravila, vendar ne več kot 48 ur po prehodu meje (velja tudi za ožje družinske člane osebe);
 11. osebi, ki je bila prepeljana v Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;
 12. osebi, ki ima dokazilo o načrtovanem nujnem zdravstvenem pregledu ali posegu v državi članici EU ali schengenskega območja, ter se vrača čez mejo neposredno po končanem zdravstvenem pregledu ali posegu oziroma takoj, ko mu zdravstveno stanje to dopušča (skupaj z njenim spremljevalcem, kadar je ta zaradi zdravstvenega stanja nujno potreben).

Med ustrezna dokazila za dokazovanje nujnih neodložljivih opravkov iz 10. točke spadajo na primer sodne odločbe ali drugi podobni akti, s katerimi oseba uveljavlja pravice do stikov z otroki.

Osebe, ki imajo s strani mednarodnih organizacij izdan laissez-passer potovalni dokument in z vabilom ali potrdilom, ki ga izda državni organ Republike Slovenije, izkažejo službeni namen svojega obiska v Sloveniji, se obravnavajo enako kot imetniki diplomatskih potnih listov (5. točka).

Uveljavitev odloka

Spremembe začnejo veljati v ponedeljek, 28. septembra 2020.

Več na https://www.gov.si/novice/2020-09-26-od-28-septembra-bo-negativni-test-ob-vstopu-v-slovenijo-ze-zadoscal-da-karantena-ne-bo-odrejena/

26.9.2020

Ker je skupni evropski “semafor” vsaj začasno očitno padel v vodo, bomo v naslednjem tednu po enem mesecu najverjetneje ponovno priče spremembam na seznamih držav z obezno karanteno ob povratku.

Verjetne spremembe na slovenskih seznamih v naslednjem tednu (lahko da tudi le kakšna od regij v teh državah:

 • iz zelenega na rumeni seznam (to NE pomeni obvezne samoizolacije, tako da so tudi te države primerne za krajši turistični obisk):  Madžarska, Avstrija, Velika BritanijaŠvica in Slovaška
 • iz rumenega na rdeči seznam (obvezna 14-dnevna samoizolacija ob povratku)Francija, Češka, Portugalska 
 • iz rdečega na rumeni seznam (ni več obvezne samoizolacije ob povratku): mogoče Hrvaška
 • iz rumenega na zeleni (možen turistični obisk iz teh držav): Srbija

——

Št. pozitivnih testov še vedno narašča po večini Evrope. Naše mnenje glede primernosti turističnega obiska evropskih držav, ki so odprte za slovenske turiste brez karantene ob vstopu in povratku:

 • /- stabilno in nizko stanje okužb, priporočamo potovanja
 • Grčija, Bolgarija, Italija, Nemčija, Švedska, Poljska : stanje stabilno/manjši porast, priporočamo potovanja v naslednji 10 dneh
 • Portugalska, Slovaška, Avstrija: visoko število okužb ob relativno nizkem številu pozitivnih testov, priporočamo potovanja v naslednjih 7 dneh
 • Francija, Češka, Španija: visoko stanje ali naraščanje primerov ob velikem deležu pozitivnih testov, odsvetujemo nenujna potovanja

24.9.2020 Novi podatki o številu testiranj 
Iz podatkov je razvidno, da manj kot 500 testov na 100.000 prebivalcev v enem tednu opravita le Poljska in Bolgarija. Daleč največji delež pozitivnih testov je v Španiji in na Češkem (preko 10%), preko 5% še v/na Madžarski, Nizozemski, Romuniji in Franciji, preko 3% pozitivnih testov (EU kriterij za državo z večjim število okuženih, pa je še v/na Hrvaški, Avstriji, BelgijiBolgariji, Portugalski, Poljski, Slovaški in Sloveniji. Več v tabeli spodaj.

TABELA 1 Evropa: Št. okuženih in naša napoved za naslednje 4 in 10 dni – kriteriji za omejitve (na 100.000 prebivalcev, aktivne okužbe v zadnjih 14 dneh). Barvna lestvica v prvih 4 stolpcih uporablja predlagano shemo EU komisije, brez upoštevanja olajšave za malo pozitivnih testov, ta olajšava se upošteva v stolpcu “po predlogu EU komisije”: do 25 aktivnih okužb – zeleni seznam, 25-50 aktivnih okužb – rumeni seznam; nad 50 aktivnih okužb – rdeči seznam. Omejitve so okvirne, upoštevajo se tudi “mehki podatki”, možna je tudi ločena obravnava posebno ogroženih (ali varnih) regij znotraj posamezne države. Vir: https://www.ecdc.europa.eu/ in lastni izračuni.

5.9.2020: Evropska komisija (končno!) predlaga uvedbo enotnega “semaforja” držav za prehode mej ZNOTRAJ EU(Šengena?) po naslednjih kriterijih:

Ta seznam je trenutno le predlog Evropske komisije in še ni uradno sprejet!

Zelena – manj kot 25 okužb na 100.000 prebivalcev v 14-dnevnem obdobju in ko je pozitivnih testov manj kot 3%. BREZ OMEJITEV.

Oranžna – manj kot 50 okužb na 100.000 prebivalcev v 14 dneh, a je pozitivnih testov več kot 3%; ali ko je potrjenih novih okužb med 25 in 150, in je pozitivnih testov manj kot 3%. PREHOD MEJE MOŽEN Z OMEJITVAMI (npr. obrazci ob prihodu, možno tudi zahtevati test)

Rdeča – več kot 50 okužb na 100.000 prebivalcev v 14 dneh in ko je pozitivnih testov več kot 3%; ali ko je novih potrjenih okužb več kot 150 na 100.000 v 14 dneh. OMEJITVE (priporočeno testiranje in/ali karantena)

Sivo območja, za katera ni na voljo zadostnih informacij ali kjer je vseh izvedenih testov na 100.000 ljudi manj kot 250.

Za rdeča ali siva območja članice po predlogu komisije lahko omejijo gibanje potnikov s teh območij, pri čemer pa bi morale biti omejitve enake kot za njene državljane na rdečih območjih znotraj države. Prednostni ukrep naj bo testiranje.

Dodatno naj bi bili karantene oproščena nujna potovanja čezmejnih in zdravstvenih delavcev, študenti (če gredo študirati v tujino), novinarji in družinski člani iz druge države.

O predlogu se je razpravljalo 22.9. in bil načeloma sprejet pozitivno, a brez roka za dokončno uveljavitev. Več informacij TUKAJ

 

STANJE 16.9.2020:


ODPRTE BREZ VEČJIH OMEJITEV (možnost COVID-19 testa ob vstopu, brez karantene ob povratku)

Grčija

https://travel.gov.gr/#/

CIPER

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/fly.html

https://cyprusflightpass.gov.cy/

https://cy.usembassy.gov/covid-19-information/

Italija

https://reopen.europa.eu/sl/map/ITA

http://www.viaggiaresicuri.it/

Avstrija (pozor, država je glede na število okužb blizu uvrstitve na reči seznam – obvezna karantena ob povratku)

https://reopen.europa.eu/sl/map/AUT

https://www.sozialministerium.at/en/Coronavirus/Coronavirus—Information-available-for-download.html

Češka

https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx

Slovaška

https://reopen.europa.eu/sl/map/SVK

https://www.mzv.sk/web/en/covid-19

Poljska

https://reopen.europa.eu/sl/map/POL

Nemčija

https://reopen.europa.eu/en/map/DEU

Švica (pozor, država je glede na število okužb blizu uvrstitve na reči seznam – obvezna karantena ob povratku)

https://reopen.europa.eu/en/map/CHE

Danska

https://reopen.europa.eu/sl/map/DNK

https://politi.dk/en/travel

Bolgarija

https://reopen.europa.eu/sl/map/BGR

Francija (pozor, država je glede na število okužb blizu uvrstitve na reči seznam – obvezna karantena ob povratku)

https://reopen.europa.eu/sl/map/FRA

PORTUGALSKA

https://reopen.europa.eu/en/map/PRT

ŠVEDSKA

https://reopen.europa.eu/en/map/SWE

 

ODPRTE S KRAJŠO KARANTENO (do 7 dni) OB VSTOPU (a brez karantene ob povratku)

Islandija  – stanje 27.8.2020

Test ob vstopu, 5 dnevna karantena, ponovni test

https://www.covid.is/categories/tourists-travelling-to-iceland

https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item39194/Skilgreind-svaedi-med-smitahaettu—Defined-areas-with-risk-of-infection-(27-02-2020)

Ruanda

https://www.visitrwanda.com/rwanda-reopens/

Urugvaj


ODPRTE Z DALJŠO KARANTENO (več kot 7 dni) OB VSTOPU (a brez karantene ob povratku)

Litva – meja 16/100k/14 dni

http://koronastop.lrv.lt/lt/naujienos/tarp-labiausiai-koronaviruso-infekcijos-paveiktu-es-saliu-ir-vokietija

http://koronastop.lrv.lt/en/self-isolation-is-mandatory-upon-arrival-from-covid-19-affected-countries-interactive-map

Latvija – meja 16/100k/14 dni

https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0

https://www.spkc.gov.lv/lv/if-returning-toentering-latvia

Estonija – meja 16/100k/14 dni

https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-passengers

NORVEŠKA

https://www.fhi.no/en/news/2020/grenseapning-i-forbindelse-med-covid-19/

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/travel-advice-COVID19/

Irska – stanje 27.8.2020

https://reopen.europa.eu/sl/map/IRL

14 dni karantene ob vstopu

https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/travel.html

VELIKA BRITANIJA 0d 18.9.2020 naprej

https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/slovenia

ODPRTE, A S KARANTENO OB POVRATKU

ŠPANIJA

https://reopen.europa.eu/sl/map/ESP

ROMUNIJA

https://reopen.europa.eu/sl/map/ROU

BELGIJA

https://reopen.europa.eu/sl/map/BEL

NIZOZEMSKA

https://reopen.europa.eu/sl/map/NLD

LUKSEMBURG

https://reopen.europa.eu/sl/map/LUX

MALTA

https://reopen.europa.eu/sl/map/MLT

https://www.visitmalta.com/en/covid-19

TURČIJA

https://tr.usembassy.gov/covid-19-information-2/

https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/turkey/entry-requirements

https://www.traveloffpath.com/turkey-reopening-to-tourism-targeted-for-middle-of-june/

EGIPT

https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/egypt/entry-requirements

Tanzanija

ODPRTE S KARANTENO OB VHODU IN POVRATKU

TUNIZIJA

http://www.onmne.tn/fr/publications.php?id_rub=5&id=123

https://www.traveloffpath.com/tunisia-reopening-borders-to-tourists-starting-june-27/

Namibija (od 1.9.)

 

ZAPRTE (vstop slovenskim turistom ni mogoč)

Madžarska (od 1.9.2020)

https://reopen.europa.eu/sl/map/HUN

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/download/c/65/a2000/Orszaglista200807.pdf Veljavno vsaj do 28.8.2020

http://abouthungary.hu/news-in-brief/coronavirus-heres-the-latest/

FINSKA

https://reopen.europa.eu/sl/map/FIN

https://valtioneuvosto.fi/en/-/10616/government-updates-policies-on-internal-border-control-and-travel-restrictions

https://www.raja.fi/current_issues/guidelines_for_border_traffic#3.1%20Partial%20continuation%20of%20internal%20border%20control

Gruzija (a brez karantene ob povratku)

https://mfa.gov.ge/News/As-per-the-decision-of-the-Coordination-Council-Ge.aspx

Indonezija – zaprta vsaj do konca leta 2020

https://www.bbc.com/news/world-asia-53900565

https://www.indonesia.travel/gb/en/coronavirus

Tajska – omenja se možnost omejenega vstopa turistov od oktobra 2020 naprej (a za vsaj 1 mesec)

https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/thailand/entry-requirements

https://www.traveloffpath.com/thailand-reopening-phuket-for-tourism-oct-1-visitors-must-stay-30-days/

Maroko

https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/morocco/entry-requirements